Ποιότητα

Από 2012 συγκαταλεγόμαστε σε υψηλού επιπέδου επιχείρησεις κι έκτοτε αποκτήσαμε πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 i ISO 14001, του πιστοποιητικού οίκου ISOQAR UK Manchester όπως και HACCP πιστοποιητικό.

Διαθέτουμε και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τα οχήματα και τους οδηγούς με άδεια μεταφοράς των ADR αγαθών. Τα οχήματά μας είναι TAPA πιστοποιημένα, που σημαίνει ότι εκπληρώνουμε Trucking Security Requirements (TSR) στάνταρ, το οποίο θέτει τα καλύτερα στάνταρ της ασφάλειας στην μεταφορά αγαθών μεγάλης αξίας.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερος δυνατός ικανοποιημένων πελάτων είναι ο δικός μας επιχειρηματικός προσανατολισμός.

Μέσω διαρκής ανάπτυξης και συνεχής παρακολούθησης νέων τάσεων στην αγορά κατέλαβε η HUSKY CORPORATION μια σημαντική θέση μεταξύ άλλων ηγετών της περιοχής στον τομέα παροχής υπηρεσιών της μεταφοράς των τροφίμων.

Η δική μας εταιρική πολιτική είναι η συνεχής παρακολούθηση και εφαρμογή καινούριων εμπειριών που καλύπτουν πληρώς τις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες των πελάτων, με πληρή συμμόρφωση προς τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IFS.