ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας είναι η συνεχής βελτίωση της μεταφοράς των εμπορευμάτων μέσω παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ικανοποιήσης των αναγκών των πελάτων που βασίζεται στις αρχές -ΣΥΝΕΠΕΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΤΑΧΥΤΗΤΑ-ΣΕΒΑΣΜΟΣ απέναντι στον πελάτη.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΔΑΦΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ:

ORIENTATION – ITALY

ORIENTATION – GREECE

ORIENTATION – SERBIA


IN ADDITION TO THESE PRIMARY TRANSPORT DESTINATIONS, WE CAN TRANSPORT THROUGHOUT EUROPE (UK, Spain ...)